etiskpraxis


Hei alle sammen! Vi er glade for å kunne kunngjøre følgende:
Det blir nettverkssamling torsdag 26.- fredag 27. april i Bergen!

Vi møtes torsdag kl. 15-19 og fredag kl. 9-15 i høgskolens lokaler på Nordnes, og vi legger opp til at vi kan ha en felles middag i hyggelige omgivelser torsdag kveld.

Vi ønsker sterkt å videreføre denne flotte måten å møtes på, og, i uformell stil som tidligere, utveksle praksis-erfaringer i lys av det vi i «Fra Poesis til Praxis» kaller relasjonell tilnærming. Vi håper dere fremdeles er "med" og at nye kan komme til! Det er kun de som mottar denne mailen vi er i kontakt med, så husk å formidle den videre til andre aktuelle og interessante bidragsytere og deltagere.

Vi har allerede fått gode innspill til nettverkssamlingen fra flere (Kompetanseenhet Vest i Bergen, Per Lorentzen, fra Engrav skole, Høgskolen i Bergen), men ønsker bidrag fra dere. Vi har plass til flere former for bidrag, slik som:

Historier fra praksis hvor det å styrke den grunnleggende mellommenneskelige samhandling har bidratt til endringer, utvikling og bed-ring av livssituasjonen til de vi hjelper.

Refleksjoner omkring et tema/fenomen knyttet opp til vår praksis, som kan gis forskjellige navn som dialogisk, dialektisk, relasjonell og etisk praksis. Så her er det bare å være frempå - alle innspill mottas med stor takknemlighet!

Send en mail til:   tove.vindenes@bergen.kommune.no

Nettverkssamlingen kjøres etter omtrent samme lest som i Bergen våren 2010.
Vi legger opp til en uformell, både faglig og sosialt meningsfull samling, der vi kan bli bedre kjent med hverandre og våre engasjement for relasjonell tilnærming. Det vil bli en liten påmeldingsavgift til dekke av lunch og lignende, men det kommer vi tilbake til. Vi oppfordrer dere alle nå til å vurdere innlegg, som vi tenker oss ganske uformelt, med god tid til dialog, og hvert innlegg med totalt 45 min som ramme. Det går godt an å komme uten innlegg, også! Vi vil nå i første gang be dere gi et ord om dere kommer, slik at vi kan gjøre avtaler om overnatting, og om evt innlegg, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

Om du ikke ønsker å stå på vår mail-liste, vær vennlig å gi oss et ord.

Vi håper å høre fra dere!

Hilsen arrangementsgruppen:
Fra enheten: vernepleierne Tove Iren Vindenes, Petter Næss, Hallvard Hordvik og Sjur Mange Nordbø
Fra Høgskolen i Bergen: student Jørn Salvesen og lærer Marit Pettersen