etiskpraxis


Torsdag 26. april 2012

Bidragsytere
Tema/tittel
Veiledende tidspunkt

Velkommen!
15.00 – 15.10
Hallvard Hordvik
"Målrettet morgen, søvnige karer og stressede miljøarbeidere"
15.10 – 15.40
Tone Sævi
Opponent til Hallvard Hordvik sitt innlegg
15.40 – 16.00
Sjur Magne Nordbø og Petter Næss
Perspektiver på organisering og samvær i et forsterket støttekontakttilbud for en utagerende ung mann.
16.10 – 16.40
Kaffepause med fruktservering

16.40 – 17.00
Forening for Etisk praxis
Valg av styret og presentasjon av etiskpraxis.no
17.00 – 17.30
Inger Marie Bakke
«Hvordan vi arbeider for at studentene skal bli bevisst egen forforståelse og hvordan den spiller inn i møtet med brukere».
17.40 – 18.10
Fra Poiesis til Praxis studenter
En annerledes miljøpraksis
18.10 – 18.50
Avsluttende ord, og praktisk informasjon

18.50 – 19.00
           

For de som ønsker å spise middag i hyggelig selskap torsdagskveld, har vi reservert bord på Chilli kl 19.45


Fredag 27. april 2012

Bidragsytere
Tema/tittel
Veiledende tidspunkt

Velkommen, oppsummering fra dagen før
09.00 – 09.10
Ingrid S Åmdal og Elin
Synnøve Braarud
Tillit og frihet i samværet. Den gode latteren forbedrer livet
09.10 – 09.40
Marit Pettersen
En pedagogisk utviklingsmodell
09.50 – 10.20
Leif Olsen Øyen
Hvordan være leder slik at ansatte tør å ta de etiske valgene i praksis
10.30 – 11.00
Bjørg R. Hinze
Medvirkning - mestring - i sammensatte omgivelser -  noen tanker og erfaringer fra mitt arbeid som rådgiver til barn og unge
11.10 – 11.40
Lunsjpause – servering av rundstykker og frukt

11.40 – 12.15
Håkon Glomma Eriksen
Ambisjonen om å ha et bevisst forhold til egne verdier og om hva selvrefleksjon med studentene kan/bør føre til
12.15 – 13.00
Sigbjørn Vindheim
Praktisk-relasjonell tenkning i møte med personer med psykiske lidelser
13.10 – 13.40
Tore Andrè Strand og Tove Iren Vindenes
Refleksjoner omkring møte med en beboer med særdeles utfordrende atferd
13.50 – 14.20
Harald Rongved
Dagsverket
Dagsverket ble startet i 2004 som et samarbeid mellom Bergen kommune, Nav og ALF, og er kopiert av mange andre byer og kommuner rundt omkring i Norge siden den gang. Målgruppen for Dagsverket er personer i aktiv rus, og Dagsverket er et dag til dag og time for time tilbud
14.30 – 14.55
Avsluttende ord

14.55 – 15.00