etiskpraxis


Hei alle sammen! Vi er glade for å kunne kunngjøre følgende:
Det blir nettverkssamling torsdag 24. april  – fredag 25. april i Bergen!

Vi møtes torsdag kl. 15-19 og fredag kl. 9-15 i høgskolens lokaler på Nordnes, og vi legger opp til at vi kan ha en felles middag i hyggelige omgivelser torsdag kveld.

Vi ønsker sterkt å videreføre denne flotte måten å møtes på, og, i uformell stil som tidligere, utveksle praksis-erfaringer i lys av det vi i ”Fra Poesis til Praxis” kaller relasjonell tilnærming (http://www.etiskpraxis.no ).

Nettverkssamlingen kjøres etter omtrent samme lest som i Bergen våren 2012 (http://www.etiskpraxis.no/etiskpraxis%20nyhetsbrev%202012.pdf ). Vi legger opp til en uformell, både faglig og sosialt meningsfull samling, der vi kan bli bedre kjent med hverandre og våre engasjementer for relasjonell tilnærming.

Program for nettverkssamlingen er under arbeid og vil bli kunngjort i mars. Denne gangen vil arrangementsgruppen sette sammen et program som vi håper vil inspirere, og utvide våre forståelsesrammer for hva relasjonell tilnærming kan være.
Vi håper å se både kjente og nye ansikter i 2014, og ber dere som mottar denne mailen formidle den til andre aktuelle deltakere.
Det blir en liten deltakeravgift, kr. 100, til å dekke lunsj og lignede som betales ved oppmøte.
Påmelding til nettverkssamlingen sendes til post@etiskpraxis.no

Invitasjon, kommende program og praktisk informasjon finner du på www.etiskpraxis.no under Nettverkssamling.
Om du ikke ønsker å stå på vår mail-liste, vær vennlig å gi oss et ord.

Vi håper å høre fra dere!
Hilsen arrangementsgruppen:
Fra fagfeltet: vernepleier Tove Iren Vindenes og Mariell Midttun
Fra Høgskolen i Bergen: Marit Pettersen og Anita Tollefsen