etiskpraxis


Det blir mini nettverkssamling lørdag 25. april.

Vi har tidligere bebudet nettverkssamling 24.-25.april. Som de fleste vil vite, arbeides det i nettverket, etter initiativ fra Per Lorentzen, med en antologi/artikkelsamling om Relasjonell tilnærming. Det er det som er i fokus for tiden. Vi som arbeider med tekster til antologien vil derfor bruke den 24.april til workshop.

Men vi inviterer til en mini nettverkssamling den 25. april, fra kl. 10-15, der noen av de som arbeider med tekster til boken inviteres til å legge fram sine arbeider for tilbakemelding og refleksjon. Det vil bli servering av lunsj. Vi tror det kan bli en veldig kjekk lørdag:)