etiskpraxis


Åsane botjenester for utviklingshemmede, sone 1

Sone 1 organiserer bo- og omsorgstjenester til 8 boliger:


I tillegg yter et eget «hjemmeteam» tjenester til mennesker med utviklingshemning som bor alene og/eller i foreldrehjem.
Åsane botjenester gir i dag tjenester til en sammensatt gruppe med ulike problemstillinger; knyttet til autisme og/eller atferdsproblematikk og i stadig større grad kombinasjonsproblematikken psykiatri/utviklingshemning.

Botjenstene opplever for tiden en endring i sammensetningen aldersmessig; kombinasjon av eldre personer fra sentralinstitusjoner og unge personer som har flyttet fra foreldrehjemmet gir spennende utfordringer og muligheter.

Åsane botjenester har visjoner om høy etisk standard for tjenestene og har i mange år organisert etikkgrupper i boligene med refleksjoner over etiske dilemma og problemstillinger.