etiskpraxis


”Poiesis til praxis” er et samarbeid mellom Kompetanseenhet Vest og Høgskolen i Bergen hvor vernepleierstudenter får anledning til å fordype seg faglig. I løpet av praksisen blir studentene utfordret til å utvikle sine egne refleksjoner og logger. Dette skjer hver mandag og har derfor blitt døpt ”refleksjonsmandager”. Disse omhandler kvaliteter i møtet mellom student og beboer og blir fremlagt i plenum. Samtidig er det hver uke forelesninger med fokus på pedagogisk og filosofisk litteratur. Kombinasjonen av pedagogiske/ filosofiske tekster knyttet opp mot refleksjoner fra egen praksis/ praksisfortellinger er essensen i prosjektet.

Håpet er at studentene skal utvikle sitt faglige blikk til å ta innover seg kompleksiteten og det pedagogiske ansvaret i møte med beboere som lever sine liv i bofellesskap.

Noen nøkkelbegreper fra praksisen er:
  • Praxis, samvær der samværet er målet i seg selv, uten bakenforliggende intensjoner.
  • Dialektikk: mellom beboer og ansatt og dynamiske møtepunkter mellom teori og praksis som likeverdige kunnskapsformer.
    Likeverdige parter, begge parters argumenter blir tatt på alvor og sammen fører dette til høyere innsikt i et saksforhold.
  • Pedagogisk relasjon: Pedagogen bærer ansvaret for relasjonen.