etiskpraxis


Klosterhagen hotell tilbyr gode priser og ypperlig beliggenhet med veldig kort vei til høyskolen.
Bestilling gjøres direkte med hotellet.

Telefon:   53 00 22 00


Det er en tidligere kollega av oss som er daglig leder for hotellet, og vi synes det er fint å kunne støtte opp under slike prosjekter da det faller godt innenfor verdigrunnlaget for nettverksamlingen. Klosterhagen Hotell er utviklet primært for å tilby arbeidstrening og arbeidsavklaring for mennesker som trenger hjelp på veien tilbake til arbeidslivet. Vi er til både for dem som er interessert i å jobbe på hotell i fremtiden, og for dem som ser hotellet som en mulighet for generell arbeidstrening på vei mot jobber i andre bransjer.
Hotellet drives som et ordinært hotell, som tar imot gjester på lik linje med alle andre hoteller. Samtidig jobber de fast ansatte hos oss både med den daglige hotelldriften og som arbeidsledere for deltakerne i arbeidstreningstiltaket Klosterhagen Hotell.

Under følger ulike linker til og om hotellet: