etiskpraxis


Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone vest er en enhet under etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen Kommune. Pr nå ligger 8 bofellesskap med til sammen 35 beboere i bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg inn under Kompetanseenhet Vest. I tillegg mottar 4 hjemmeboende i nevnte bydeler avlastningstjenester av enheten.

Enheten ble opprettet i 2006 og yter tjenester ut fra spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Felles for alle boligene er høy bemanningsfaktor og høy grad av formell kompetanse. Kjerneområdene til boligene i kompetanseenheten er forbygging av utfordrende atferd, faglig satsning og ikke minst å legge til rette for livsutfoldelse på den enkelte beboers premisser.

Veiledning og kompetanseheving i enheten og i den enkelte bolig skjer bl.a. gjennom videre/ høyere utdanning, martemeo-satsning og internkursing.